NOGLE UDFORDRINGER KRÆVER HJÆLP UDEFRA


Pædagogisk praksis er kompleks, og verden forandrer sig, så lærere,
pædagoger er NØDT til at kvalificere, forbedre og justere deres praksis.
Fremtidens professionsudvikling skal bygge på

FORBEDRING OG FORANKRING


Det kan være svært for skoleledelsen at drive disse processer helt selv

Jeg er her for at hjælpe jer

FIX JERES UDFORDRINGER MED
AKTIONSLÆRING

HVAD SIGER DE, DER SAMARBEJDER MED MIG

caret-down caret-up caret-left caret-right

Mette du kan flytte mine lærere

Skoleleder Rasmus Ullerup, UCV

Mette er en utrolig dygtig underviser til vores personale

Hun har en empatisk tilgang til undervisningen og mødet med vores personale.
Personalet oplever sig mødt og i sikre hænder i udviklingsprocessen.

Afdelingsleder Jacob Gregersen Fårevejle Skole

Mette er meget kompetent til at skabe reflekterende teams

Mette tager udgangspunkt i praksis og har en helt særlig evne til, at stille skarpt på og lykkes med at få medarbejderne til at reflektere over praksis og skabe reelle forandringer i deres samarbejde

Afdelingsleder Mikael Drejer, Kilden Børne- og Ungeunivers

SÅDAN LYKKES VI MED JERES UDFORDRINGER MED

AKTIONSLÆRING

 • Vi tager udgangspunkt i jeres kontekst 
 • Vi arbejder med et tiltag ad gangen
 • Lærerne og pædagogerne inddrages hele vejen 
 • Vi styrker samarbejds-, refleksions- og forbedringskompetencer

VI GØR DET SAMMEN SÅDAN HER

SEND EN
FORESPØRGSEL

Skriv eller ring til
mig, så tager vi et
uforpligtende møde

JEG DESIGNER
JERES FORLØB

En step by step plan,
der er tilpasset jeres
kontekst

DIN SKOLE
UDVIKLER PRAKSIS

Jeg slipper ikke før
I er i mål

Samarbejds partnere

MIN OPGAVE ER VÆRDIFULD FORDI…

 • Jeg kan være ekstra øjne og ører på jeres pædagogiske praksis og en professionel rollemodel, der træder sikkert, varsomt og ydmygt
 • Jeres lærere og pædagoger skal være fremtidens – og jeres elevers og forældres – stjerner
 • Jeg brænder for at styrke de fagprofessionelle, så de står mere selvstærkt og sikkert
 • Jeg kender faldgruberne og kan støtte jer hele vejen, så jeres proces skaber inddragelse og fælles udvikling
 • Jeg arbejder med fokus på styrker og tror på forbedring og forankring gennem vedholdenhed
 • Jeg brænder for at hjælpe jer

BAGGRUND

Mette er uddannet lærer og har undervist i grundskolen i 14 år. Med et kærligt spark fra en kollega, der heppede på, at Mette skulle lave større ringe i vandet, tog hun skridtet ud i arbejdet med professionsudvikling.

Mette er certificeret i Cooperative Learning hos Kagan Institut, USA og har selv uddannet lærere og pædagoger i hele Danmark i den didaktiske metode gennem mere end 6 år.

Efterfølgende har Mette arbejdet som konsulent i Kompetencehuset Heckmann, hvor hun har arbejdet med aktionslæringsforløb indenfor bl.a. formativ feedback, professionel læringsfællesskab med observation og kollegial sparring, vejlederpraksis, growth mindset, klasseledelse og grafisk facilitering. 

Mette har en Master i Læreprocesser fra Aalborg Universitet med speciale i refleksiv praksis i dialogisk undervisning.  

I dag arbejder Mette som selvstændig proceskonsulent og facilitator, hvor hun primært forestår aktionslæringsforløb i bl.a. professionelle mestringsfællesskab, CO-teaching, psykologisk tryghed, elevdrevne læringssamtaler og facilitering.

UDGIVELSER

Relationsarbejde 

– praktikbog til læreruddannelsen

De gode kompetencer i det 21. århundrede 

– en praksisnær bog til arbejdet med kompetencerne samarbejde, kommunikation, kritisk tænkning og kreativitet

Podcast om hvordan vi får bedre og mere meningsfulde møder. Ud fra forskellige temaer går vi i hver episode på opdagelse i mødeuniverset

1:1 VEJLEDNING

Lærere, pædagoger og ledere – når der er…

 • Behov for støtte og guidens 
 • Behov for perspektivskifte, feedback, tilpas forstyrrelse
 • Fokus på dine udfordringer 

Ex. procesledelse, copingstrategier, arbejdsglæde og samarbejde

FACILITERING

Har I behov for procesfacilitering til strukturerede samtaler, der skaber mening, tryghed, overblik og effekt

FOREDRAG

Møder og
mødekultur

Growth
mindset

Aktionslæring

KONTAKT ELLER BOOK

SPØRGSMÅL? SKRIV ENDELIG

KONTAKT INFORMATION